Torget i 1930-åra

Torget i Mosjøen

Bildet viser torget i Mosjøen en sommerdag for rundt 80 år siden. Kortet ble sendt fra Mosjøen til Tjøtta i midten av august 1930.
Helt nede til venstre i bildet vises ei steinlagt grøft, akkurat slik grøftene i Sjøgata ser ut i dag etter at de ble «restaurert» for noen år siden. Kjøretøyene som står parkert midt i bildet er byens drosjer. De gamle husene midt på den åpne plassen ble senere erstattet med Samvirkelaget.
Den første bilen, W-1, kom til Mosjøen 4. juli 1915, eier var Per Angermo. Mandag 5. juli var bilen ute på sin første tur i byen og Nordlands Folkeblad skrev bl.a.:
”Magistraten og byens ordfører var med første rundturen i gaterne. Baketter fulgte nogle vognmænd med hestene sine, og til sist kom cyklisterne saa der blev et helt tog”. Avisa mente også at ”- Per Angermo vil komme med i byens historie som en av de faa, der har brutt nye baner”.

Fotografen heter Joh. Petersen

Vist 205 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder