Her ble HA født i 1929

I dette huset på torget i Mosjøen ble Helgeland Arbeiderblad født 31. oktober 1929. Avisa er med andre ord 80 år, og i jubileumsåret har avisa flyttet inn i nye lokaler i Vefsnvegen.
Kjell Daleng ble født i samme hus et år senere. – Jeg var bare 12 år da vi flyttet, så jeg husker ikke så mye av avisdrifta, men jeg husker godt at avisa holdt til i sørende av første etasje, sier han. I dag er det bygd et stort Domus-bygg på tomta. På bildet skimtes det gamle samvirkelaget helt til venstre.
Avisa het opprinnelig Vefsna Arbeiderblad. Men avisa ble slått sammen med en kollega i Sandnessjøen og endret navn til Helgeland Arbeiderblad. Drifta i Sandnessjøen gikk heller ikke bra, så avisa ble flyttet tilbake til Mosjøen, men det nye navnet ble beholdt. Forgrunnsfigur og redaktør i Mosjøen var Halvdan Moe Jacobsen, mens primus motor og redaktør i Sandnessjøen var Eldor Bjøru.
På denne tiden var avisa et privat foretakende, selv om den var talerør for Arbeiderpartiet. I 1934 ble Torfinn Skogsaas overalt til å overta avisa. Kapitalen hans var 65 kroner. Da han hadde løst ut en palle avispapir, hadde han tre kroner igjen til øvrig driftskapital. Ingen tvil om at det er Skogsaas sin ære at Helgeland Arbeiderblad framstår som den bedriften den er i dag.
Under krigen ble både HA og de andre avisene i byen stoppet. Tyskerne beslagla utstyret og startet sin egen naziavis i Grøftremgården (senere Joh Petersen bokhandel og nå Galleri Theodor). Da krigen var slutt fikk Skogsaas gjenoppta avisdrifta i Grøftremgården. Avisa flyttet til nybygg i Fearnleysgate (tidligere Bogtrykkergata) i 1963.
Se også bildeserie fra avisa.

Avisas første lokale

Vist 124 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder