Mens Olderskog het Gildevangen

Husbrekka

Slik så det ut på Husbrekka (mellom Mosjøen og Olderskog) mens der ennå var gårdsdrift. Bildet er trolig tatt på 1950-tallet og ble produsert til postkort av Mosjøen Bokhandel.
Gamle riksvei 50 (Vefsnvegen) ses tydelig der den slynger seg rundt Trudvang, som i dagligtale alltid het Helvete og fungerte som vannreservoar for Mosjøen.
Da boligbyggelaget mange år senere bygde blokkene i området skal angivelig en entreprenør ha skrevet regning på x antall timers graving i Helvete. Regningen ble ikke betalt før stedsnavnet ble endret til Trudvang.
Bildet er tatt der Gildevangen kafé lå i sin tid. Den gang var det heller ingen som var i tvil om at de bodde på Gildevangen, slik det sto på stedsskiltene. Men så etablerte posten eget postnummer, og da innførte den statlige etaten Olderskog som stedsnavn. Gildevangen ble utradert.
Eksakt årstall for bildet er usikkert, men noen holdepunkter er enkle. Hundålvatnet ble kraftmagasin i 1963. Gårdene ble neddemt og familiene fikk erstatningstomter nettopp på Husbrekka. Bildet er tatt før husene ble bygd.
Et annet holdepunkt er aluminiumverket som ble innviet i 1958. De høye elektrolysehallene er ikke kommet opp. Altså må bildet være tatt før den tid.

Vist 809 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder