Militær danseplatting på Vollan

Danseplatting på Vollan

I 15 år var Mosjøen garnisonsby. Hver sommer fra 1898 til 1913 ble 300-400 unge menn fra Vefsn og Rana kompanier samlet i byen for å få sin militære opplæring. Fra 1914 ble rekruttskolen flyttet til den nybygde Drevjamoen.
De to kompaniene fra Vefsn og Rana var omtrent like store. Navnet ble senere Helgelands Bataljon og deretter Sør-Hålogaland IR 14. I 1900 hadde de 48 dagers rekruttskole og 24 dagers kompaniøvelse. Lange utmarsjer til bl.a Korgen og Elsfjord.
Ettersom Mosjøens befolkning på den tiden ikke utgjorde mer enn om lag 1400 personer, var det klart at 300-400 soldater satte et sterkt preg på byen.
Forholdene mellom soldatene og fastboende var gode, men dans ble av mange sett på som en vederstyggelighet. Kritikken førte til at i 1900 lot formannskapet bygge en danseplatting på 350 kvadratmeter ute på Vollan, der kunne dansen foregå til mindre sjenanse for byens borgere.
Kompaniene hadde sine oppstillingsplasser i utkanten av den tettbebygde delen av Mosjøen. Vefsn-kompaniet langs østsida av C M Havigs gate mellom Fearnleys gate og Petter Dass gate. Rana-kompaniet stilte opp i Torolfs gate mellom hotellet og Ungdomslokalet. Men selv om oppstillingen foregikk i bygatene, så var ekserserplassen på Vollan (der aluminiumverket nå ligger).
Kilde: Vefsn bygdebok, bind 3

Oppstilling Vefsn-kompaniet

Hjørnet Kirkegata – Petter Dass gate — De militære satte sterkt preg på Mosjøen de somrene troppene var forlagt i byen, fra 1898 til 1913. Bildet viser en post på hjørnet av Kirkegata og Petter Dass gate (Foto: Edv Tveraa)

Militært depot ved Skjerva — Dette depotet lå omtrent der bensinstasjonen til Statoil nå ligger – like sør for Skjervbrua.

Militær oppstilling i C M Havigs gate

Vist 823 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder