Husker du 011?

I dag kan vi både lytte til musikk og se film og TV på mobiltelefonene våre. Da virker det nesten utrolig at vi så sent som 1980 måtte bestille rikstelefon over 011. Men den gang var det hele 61 personer i daglig arbeid ved Televerket i Mosjøen. Samtidig pågikk det arbeid med en ny og større fjernsentral, og nytt lagerbygg ble planlagt på Øya. Rikstelefonen i Mosjøen betjente den gang hele Helgeland, fra Lurøy i nord til fylkesgrensen i sør.

Ingvild Almås var den første automatteknikeren ved Televerket i Mosjøen. Asbjørn Rundgren bak.

Avdelingsleder Fritz Myrvoll forklarer den gamle fjernsentralen, som hadde en kapasitet på 800 samtaler.

Avdelingssjef på 011, Kitty Skårn, fikk mer å gjøre da Rana-distriktet ble underlagt Mosjøen

De klargjorde den nye fjernsentralen. Avdelingsleder Fritz Myrvoll, maler Andreas Strand, snekker Martin Jensen, blikkenslager Odd-Erik Solvang og elektriker Dagfinn Olaussen.

Her ekspederes både rikstelefon over 011 og mobiltelefon. Nærmest Evelyn Rolfsen og Magnhild Solbakk.

Vist 433 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder