Viser arkivet for desember, 2010

Vefsn meieri

Vefsn meieri på 1980-tallet

Meieribygget bak bondehandelen

De fleste spor etter meierihistorien i Vefsn er nå jevnet med jorden. Der det før var både melketapping og osteproduksjon (både hvit og brun), står nå trykkeriet til Helgeland Arbeiderblad.
Petter Myrnes ga ut jubileumsbok da meieriet var 100 år i 1985. Disse bildene er trolig fra den tiden. I slutordet skrev Myrnes:
”Ein har vanskeleg for å sjå at dei næringsveike bygdene kan overleva utan eit sterkt samvirke. Det er lett å draga den slutningen at alt som gjer samvirket veikare, og gjer bygdene veikare”.

Olje på Helgelandssokkelen

Solbakk og Breimo på “Ross Rigg”

Tommelen opp for oljefunn

Den første olje fra Helgeland

I løpet av 1990-årene ble det fart i oljedrømmen på Helgeland. I 1986 fikk Statoil tildelt linsens for feltet som etter hvert ble Norne, og 11 år senere var Norneskipet i produksjon. I mellomtiden var det mange opp- og nedturer.
Bildene av ordfører Gunnar Breimo, Alstahaug, og ordfører Harald Solbakk, Brønnøy, er tatt om bord på boreriggen ”Ross Rigg” i mars 1993. På det tredje bildet har ordførerne fått hver sin flaske med olje fra Helgeland av administrasjonssjef Vidar Haukebø i Statoil, Harstad.

Nigeria-krise rammet fiskere på Helgeland

Tomme hjeller

Tørrfisk på hjell

40 tonn saltfisk på lager

Fiskeværet Husvær i Herøy

Sprengte lager, viser Steinar Furu

Våren 1977 var det krise for fiskeindustrien på Helgeland. Husvær Samvirkelag var en av de største produsentene på Helgeland. Der var lagrene sprengt med 1600 vekter tørrfiske og 40 tonn saltfisk.
Problemene oppsto etter at eksportavtalen med Nigeria brøt sammen. Bestyrer Steinar Furu (som også var ordfører i Herøy på den tiden) argumenterte sterk for statlige subsidier for å få i gang eksporten igjen.
De 19 tilvirkerne på Helgeland hadde samlet ca 20.000 vekter tørrfisk på lager til en verdi av 7-8 millioner kroner. Med så mye bundet kapital var det ikke mange som våget å kjøpe mer fisk.

Ungdomsskole i Bleikvassli

Klasse åtte på rekke

Undervisningsinspektør Reidar Gullesen i sitt kontor i nybygget

7. klasse sammen med Bjørg Langseth Valen som vikarierte denne dagen

Bleivassli skole

De første 8. klassingene ved Bleikvassli skole

Lærer Roald Lindvik med 5. og 6. klassinger

Tekstilforming i 5. og 6. klasse

Både elever og lærere i Bleikvassli var kjempefornøyd da ungdomsskoleundervisningen høsten 1977 ble tilbakeført til bygda. Dermed ble det slutt på de lange bussturene til Korgen.
Elevenes arbeidsuke ble med omleggingen forkortet med vel fem timer. – Det er en arbeidstidsforkortelse det vanligvis tar en generasjon å gjennomføre, fortalte en fornøyd rektor Arvid Kristensen til HA.
For å kunne gi ungdommene skoletilbud i heimbygda ble skolen i Bleikvassli utvidet med 400 kvm til totalt 2.500 kvm. Bildene er tatt i januar 1978.

Skysstasjon på Fellingfors

Fellingfors 1907

Fellingfors gjestgiveri husker nok mange. Det er ikke så mange tiår siden driften ble innstilt. Gjestgiverier var en videreføring av de gamle skysstasjonene da hestene måtte hvile med jevne avstander. Fellingfors fikk sin skysstasjon ca 1880.
Dette bildet er tatt av Joh J Svendsen i 1907.

Fryktet attentat i elva

Sprengt vindu

Bistand fra Kripos

Holmen med oppsynshytta inne i skogen

Roer Petter Kvalfors og politibetjetn Oddvar Hansen

Politibetjent Oddvar Hansen ved den sprengte hytta

I juni 1976 ble lakseoppsynshytta ved Forsjordforsen i Vefsna sprengt. Saken vakte voldsom oppmerksomhet. På den tiden var det Volvo som leide fiskerettighetene i forsen. Derfor ble det spekulert i at sprengingen kunne være et attentatforsøkt mot Pehr G. Gyllenhammar (sjef for Volvo mellom 1971 og 1990) og svenske medier fulgte saken nøye.
Kripos bisto i etterforskningen. Etter kort tid ble mistanken rettet mot oppsynsmannen. Etter nesten et år ble saken henlagt, og en glad oppsynsmann konstaterte at mistankene hadde vært grunnløse.

Med båt til Øksningan

Øksningan

Folksomt på kaia

Lokalbåten anløper flytebrygge

I 1977 hadde øya Øksningan i Herøy 16 ukentlige båtanløp. Bildene er tatt under et anløp i mars 1977. – Båtanløpene er det ikke noe å klage på, men veien trenger en skikkelig ansiktsløftning, sa Sigmund Tobiassen bak disken i den lokale butikken.
Og bedre vei var allerede påbegynt. Det var på denne tiden at den store brubyggingen pågikk i Herøy. Brua til Øksningen skulle etter planen stå ferdig sommeren 1979.

Mens det var skole i Vikdalen

Vikdal skole ble nedlagt da Vefsn sentralskule (nå Olderskog skole) ble tatt i bruk høsten 1953. Skolebygget i Vikdalen var i to etasjer. Første etasje inneholdt klasserom og leilighet for pedell, mens det i andre etasje var overnattingsrom for lærer og elever. Skolen ble ifølge Vefsn bygdebok bygd på 1920-tallet.
Bildet av lekende barn er tatt like ved elva nedenfor skolen omtrent 1930. I bakgrunnen ses naustet til folket ved Hunnålvatn. Der hadde de garnbruk og båter, og der overnattet de når de skulle på handletur til Mosjøen. På bildet kjenner jeg bare jenta i lys kåpe; det er min mor Helmine Ravik. Flott om noen kjenner de andre barna.
Bildene av elevene til lærer Nils Ødegård er tatt omtrent til samme tid, altså ca 1930. Bildene av elevene til lærer Kirsten Vatnali (fra Vennesla) er derimot tatt helt mot slutten av skolens levetid, kanskje 1952.

Skolehuset i Vikdalen ca 1952

Barn leker nede ved elva i Vikdalen ca 1930.

Elever ca 1952. Bak: Tone Vikdal, lærer Kirsten Vatnali, og Bjørgny Yttervik. Foran: Gunn Andersen, Odd Yttervik og Kari Risrem.

Elever ca 1930: Einar Digermul, Torbjørg Hunnålvatn, Karen Digermul, Petter Hunnålvatn, Åslaug Digermul og Sigurd Andersen.

Elever i skoleveggen: Foran: Gunn, Odd og Kari. Bak: Bjørgny og Tone.

Bildet er tatt i sørveggen av skolehuset ca 1930. Jentene fra venstre: Åslaug Digermul, Liv Vikdal, Åsta Steinrud, Eli Vikdal og Karen Digermul. Guttene: Sigurd Andersen, Åsmund Hunnålvatn (?), Einar Digermul, Kåre Vikdal, Gunnar Steinrud, Petter Hunnålvatn og Magnus Høynesdal (?)

Jazzklubb i Mosjøen

Brynjulf Brun Svendsen, Jørn Kristoffersen, Roar Møller og Geir Nilsskog.

Leder i Mosjøen Jazzklubb Hege Ramseng.

Ole Viggo Johnsen, Hege Ramseng, Brynjulf Brun Svendsen, Morten Granhaug, Jørn Kristoffersen, Asle Kvandal, Roar Møller, Geir Nilsskog, Kristine Vinsnes, Ståle Kleivhaug og Ragni Einmo.

Nestformann Arnvind Aakre i andre etasje i Baadstøbrygga.

Asle Kvandal, Ole Viggo Johnsen, Ståle Kleivhaug, Torstein Bakken, Dagfinn ”Doffen” Jullumstrø, Morten Mortensen og Knut Utnes.

Ole Viggo Johnsen, Ståle Kleivhaug, Torstein Bakken, Dagfinn Jullumstrø og Brynjulf Brun Svendsen

Interimstyre: Nils Geir Nonstad, Torgeir Sletten, Morten Elvheim, Ragni Einmo og Øyvind Hjorten.

Sammy Rimmington spilte selv både klarinett, fløyte og saksofon under jazzkvelden i Narvesen. Med seg hadde han Søren Houlind, trommer, Ole Olsen, bass og Andy Finch, piano.

Jazzkveld med Sammy Rimington Quartet på kafe Narvesen (bygget til gullsmed Rørvik) ble opptakten til stiftelse av Mosjøen Jazzklubb. Dette skjedde i desember 1977. Nils Geir Nonstad, Torgeir Sletten, Morten Elvheim, Ragni Einmo og Øyvind Hjorten ble valgt til interimsstyre.
Halvannet år senere ble det etablert jazzklubb i Baadstøbrygga i Sjøgata. Der var Hege Ramseng sjef. Bildene er fra en klubbkveld i mars 1979.

Snøskred på Marsøra

I skredet Øystein Breines, Alf Solvang, Agnar Greva og Hans Hansen

Snøskred på Marsøra ca 1951

Lensetømmer våres fram. Alf Solvang, Agnar Greva, Mathias Granhaug og Øystein Breines

Snøskredet var ca 14 meter høyt

Øyfjellet kan være skummelt med hensyn til snøras. Trolig var det i 1951 at det gikk et stort ras akkurat der det nå er laget rasteplass for turgåere på Marsøra. – Raset var ca 14 meter høyt og la seg over tømmerlenser som vi hadde vinterlagret i området. Det ble mange spadetak med snøskyflene før vi fikk fram lensene den våren, forteller Mathias Granhaug, som har tatt disse bildene.

Annonse