Viser arkivet for januar, 2011

Rv 78 - et smertens barn

Steinras ved Kamsbekken 10. april 1972

Gjennomslag i Kamsbekktunnelen 5. juni 1972

Utenfor tunnelinngangen

Konstruktør Gunnar Berg foreviger anleggsgjengen

Fornøyde anleggsfolk

Mannen uten hjelm er overingeniør Hans Skjelbred

Riksveg 78 mellom Mosjøen og Leirfjord (tidligere Rv 17 og 810) har i alle år vært et smertens barn for Vegvesenet. Årvisst har vegen vært stengt på grunn av snøras. Vegen har dessverre tatt flere liv. Det er en grunn til at det nå bygges tunnel gjennom Toven.
Et av de verste partiene har vært Kamsbekken. Denne trusselen ble redusert i 1972. Da ble det bygd en kort omkjøringstunnel som kun brukes om vinteren. 5. juni sørget 200 kilo dynamitt for gjennomslag, og overingeniør Hans Skjelbred var svært glad for at vegvesenet kunne gå vinteren i møte med en bekymring mindre.
Lenger inn i fjorden er det bygd rasoverbygg på et av de mest usatte partiene. Sist år gikk det likevel flere mindre og større ras ned på vegen.

Rema 1000 til Mosjøen

Øystein Thrana

Rema 1000 i C M Havigs gate 5

Rema 1000 i Lyngenvegen 1

Øystein Thrana åpnet Mosjøens første Rema-butikk i 1983. Det gjorde han i C M Havigs gate 5 (lokalene under Kaffistova). Der drev han Norges mest lønnsomme Rema-butikk – målt i omsetning per kvadratmeter.
Etter et par år overtok Rema de ledige lokalene etter bilforretningen Martinsen og Daleng og Øystein Thrana flyttet til Lyngenvgen 1. Øystein takket for seg i 1995, men Rema 1000 var fortsatt i Lyngenvegen et par år inntil nybygget på Halsøy sto ferdig.
I dag er det Øysteins sønn, Per Henrik Thrana, som disponerer Lyngenvegen 1. Derfra driven han Kvikk Service og Hårek Tjenester. Der er også vask og renseri i lokalet.

Restaurant ble legekontor

Egon restaurant og Loftet

Åpning av Egon i Mosjøen. Siv Helland og Tore Pedersen

Andreasbrygga før restaureringen startet

I 1988 åpnet Albert Vetter sin andre restaurant i Mosjøen. I dag er det Sjøgata legekontor som holder til i lokalene. Til åpningen av restaurant Andreas skrev bygdebokredaktør Kjell Jacobsen følgende historikk:

Brygga er bygd i 1870 av byggherre Andreas Bech Jürgensen, som den gang bodde i Sjøgata 1 der han også drev vanlig handelsforretning.
AB. Jürgensen drev en allsidig virksomhet, som forretningsmann og industridrivende. Bl.a var
han dampskipsekspeditør, og det var til det fornålet at bygga Sjøgata 1B ble bygd. I den tida
var det ingen skikkelig havn i Mosjøen. Ruteskipene ankret opp på Merraholo utafor Marsøra og derfra ble passasjerer og gods rodd inn til byen og tatt på land i denne brygga.
Den kaltes da gjerne “Landgangsbrygga”.
Denne virksomheten fortsatte til i slutten av 1890-åra da dampskipsekspederinga ble ordnet på et noe annet vis. Brygga ble visstnok fortsatt brukt som lager for ilandbrakt gods, og Tollvesenet leide den visst til lager.
Der var også andre virksomheter her. Omkring 1900 drev Petter Tørrisen på Jomfruremma slakterivirksomhet i brygga.
I 1907 kom Iver Blåbærvik fra Hemnes til Mosjøen. Her startet han seglmakerverksted. Han
holdt til på loftet i Sjøgata 1B med denne virksomheten som varte til oppi 1930-åra.
Det er mulig at Jürgensern-familien eide brygga helt til i 1930-åra. På denne tiden kom Reidar
Flokkmann fra Mindlandet inn i bildet. Han kjøpte brygga som seinere gjeme ble kalt
Flokkmann-brygga. Flokkmann drev i den første tida bl.a oppkjøp av laks og ørret fra denne
brygga. Da Flokkmann seinere startet sin forretning på Jernbanekaiet, ble denne hygga i
Sjøgata bare brukt som lager,
Albert Vetter kjøpte brygga av Flokkmann’s Eftf. og innredet den til restaurant, restaurant
”Andreas” som åpnet i september 1988, men som stengte etter at Vetter omkom i trafikkulykke på Namsskogan i oktober s.å.

I 1990 ble "EGON” etablert og driftet i brygga fram til begynnelsen av 1999. Deretter ble den overtatt av Rune Lyng og brødrene Morten og Eskild Andersen, men etter 2002 har det ikke vært restaurant i brygga.

Annonse