Viser arkivet for mai, 2011

Mosjøen i 1929

Dette bildet ble brukt på postkort i 1929. Fotografen har åpenbart stått på det gamle slangetårnet til brannstasjonen. Det er nå revet. Gatene er Egedes gate til venstre og Fearnleys gate til høyre.
Husene i forgrunnen er de samme i dag selv om vinduer er skiftet og fargene noe endret. Huset til venstre har fått et tilbygg og nå Misjonshuset.
På det nye bildet er trærne blitt mye større og skjuler for husene i bakgrunnen. Iøynefallende er også den nye bebyggelsen i Åsbyen.

Materialpriser i 1927

For vel 80 år siden kostet en meter 2”x4” førstesortering 55 øre ved Nes Trelastbruk i Mosjøen. Olav Lorentzen har funnet prislista fra 1927, som viser vareutvalg og priser hos dampsaga og høvleriet på Halsøy.

Annonse