Viser arkivet for september, 2012

Mosjøen tidlig 1900-tallet

Et utrolig artig bilde av Mosjøen tidlig på 1900-tallet. Lokalbåtene begynte å anløpe Jürgensenkaia i 1900 etter at elveløpet var mudret året før, men det gikk ikke mange år før løpet var auret igjen av elvegrus.
I bakgrunnen ser vi at Skogsosens sagbruk er etablert på Baustein. Dette skjedde visstnok i 1913, men jeg har også sett postkort av sagbruket som er datert 1907. Sagbruket ble i alle fall avviklet i 1927 da jernbanen kjøpte Baustein.

Annonse