Viser arkivet for november, 2013

Sildefiske på 60-tallet

Bildene av Mk ”Nesnakroken” er tatt i Låvang i Leirfjord juni 1965. På det ene bildet håves silda om bord fra nota, mens silda selges(?) i bøtter på det neste bildet. ”Nesnakroken” var 62 fot og hadde registreringsnummer N 111 NA.. Eier i 1965 var Joh Walla med flere på Nesna.
Det tredje bildet viser snurpesteng i Leirfjord i 1963. Eksakt sted er ikke angitt.

Mosjøen skolekorps

Kjenner ikke eksakt årstall. Men Henrik Moe Jacobsen var dirigent fra 1952 til 1970, og bildet er åpenbart fra hans periode.

Husker du 011?

I dag kan vi både lytte til musikk og se film og TV på mobiltelefonene våre. Da virker det nesten utrolig at vi så sent som 1980 måtte bestille rikstelefon over 011. Men den gang var det hele 61 personer i daglig arbeid ved Televerket i Mosjøen. Samtidig pågikk det arbeid med en ny og større fjernsentral, og nytt lagerbygg ble planlagt på Øya. Rikstelefonen i Mosjøen betjente den gang hele Helgeland, fra Lurøy i nord til fylkesgrensen i sør.

Ingvild Almås var den første automatteknikeren ved Televerket i Mosjøen. Asbjørn Rundgren bak.

Avdelingsleder Fritz Myrvoll forklarer den gamle fjernsentralen, som hadde en kapasitet på 800 samtaler.

Avdelingssjef på 011, Kitty Skårn, fikk mer å gjøre da Rana-distriktet ble underlagt Mosjøen

De klargjorde den nye fjernsentralen. Avdelingsleder Fritz Myrvoll, maler Andreas Strand, snekker Martin Jensen, blikkenslager Odd-Erik Solvang og elektriker Dagfinn Olaussen.

Her ekspederes både rikstelefon over 011 og mobiltelefon. Nærmest Evelyn Rolfsen og Magnhild Solbakk.

Parabol

Stor stas da parabolantennene kom på markedet. Svein Søttar hos TV-Senteret forklarer.

Vefsnradioen

Ronny Dorp i Vefsnradioen

Grensehandel

Handelslekkasje til Sverige er slett ikke et nytt fenomen – ikke på Helgeland heller

Norol i Skjervgata

Her står kommunens rådhus i dag. Bilforretningen Lind & Greva i bakgrunnen.

Uendret stasjon, nytt navn

Bensinstasjonen i sørenden av Tordenskjolds gate er grovt sett likedan i dag, men navnet er endret noen ganger.

Lokalpolitikere for 50 år siden

Konstituerende møte i Vefsn kommunestyre 1961

Allsidig Jim

Kultursjef og senere næringskonsulent. De fleste husker vel at Jim Nerdal også var en habil skøyteløper

Annonse