Vefsnradioen

Ronny Dorp i Vefsnradioen

Grensehandel

Handelslekkasje til Sverige er slett ikke et nytt fenomen – ikke på Helgeland heller

Norol i Skjervgata

Her står kommunens rådhus i dag. Bilforretningen Lind & Greva i bakgrunnen.

Uendret stasjon, nytt navn

Bensinstasjonen i sørenden av Tordenskjolds gate er grovt sett likedan i dag, men navnet er endret noen ganger.

Lokalpolitikere for 50 år siden

Konstituerende møte i Vefsn kommunestyre 1961

Allsidig Jim

Kultursjef og senere næringskonsulent. De fleste husker vel at Jim Nerdal også var en habil skøyteløper

Ny fane

Elsfjord skole fikk ny fane til 17. mai 1976. Fra venstre Tor Morisbakk, Klara Sagmo, Inger Sandøy og Oddmund Bya

Elsfjord skole

Elever ved Elsfjord skole juni 1977

Gammeldans-kvartetten

Orkesterforeningas gammeldanskvartett:Ole Jørgen Aufles, Torbjørn Fjellseth, Roald Aufles og Knut Arne Ravatsbakk

Norsk veimuseum har mange papir bilder som de ikke vet noe om, så jeg tipset dem om at bildet er fra den første Esso stasjonen på torget i Mosjøen. Men årstallet vil de også vite og det vet ikke jeg, så er det noen her som vet.

Annonse