Storflom i Vefsna

Tidlig i november 1978 var det storflom i Vefsna. Elva gikk over sine bredder flere steder. Skadene var betydelig både i Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Den verste flommen i distriktet på bortimot 50 år, skrev HA.

E6 var lenge stengt ved Reinfjellnasen

Ved Hevlan var vegen til Eiterådalen gravd ut

Gården Forsjordengan under vann

Gunnar Kvalfors hadde ca 2 meter vann under båten da han rodde etter Vestersidvegen på Kvalfors

Ordfører Arne Steinbakken (t.h.) og Jan Eilif Johansen måtte fram med vaskefillene da store mengder vann hadde trengt inn i Miljøbygget i Hattfjelldal

Brannstasjonen i Hattfjelldal

Store utgravinger ved sameskolen

Vefsn sagbruk på Øya berget så vidt

Vefsna går flomdiger – større enn på mange år

Hattfjelldal flyklubb i 1963

Hattfjelldal Flyklubb ble startet i 1949 av lensmann Egil Kalkvik mf. Flyet på bildet er av typen Auster, som ble anskaffet ca. 1960 og er her med skiunderstell.

Fra venstere Knut Olsen, Lars Wiik (med ryggen til) Ola Slettbakk(med caps) Thorbjørn Andersen, og Henry Helmersen

Knut Olsen

Knut Olsen, Ola Slettbakk( med caps) Lars Wiik, Johnny Steinfjell( delvis skjult bak flydøra) Geir Andersen, Ole Andersen.

Flystripa i Hattfjelldal i 1963

Dolstad kirke restaureres

I 1976 var Dolstad kirke stengt en lang periode pga oppussing. Julegudstjenestene måtte flyttes til idrettshallen.

Gunnar Skog

Reidar Lundestad

Fiskefestival Vega

Nest siste helg i juli 1978 arrangerte Holand og Nes ungdomslag fiskefestival i Kirkøy. Brygga til Gunnar Fredriksen var utgangspunkt. Omlag 100 personer deltok i strålende sommervær. Vinner ble Geir Høgmo fra Namsos med en fisk på 9,2 kg.

Vinner ble Geir Høgmo (t.v.) og Karl-Oskar Hagen (t.h.) ble nummer to. Heder for minst fisk gikk til Hanne Alexandersen i midten.

Flytreff i Hattfjelldal

21. og 22. juni 1969 ble det arrangert flytreff i Hattfjelldal. I Helgeland Arbeiderblads referat står det at Knut Aker fra Oslo vant manges beundring med sitt radiostyrte modellfly. Imponerende var også Thor Næss sin oppvisning i en gammel dobbel-dekker. På programmet sto ellers oppvisning med Twin Otter, formasjonsflyvning, presisjonslanding og ballongkamp.

Ny bru ved Stuvland

Utpå seinhøsten 1980 ble det åpnet ny bru over Drevjeelva ved Stuvland. Disse bildene er fra det påbegynte arbeidet i februar samme år. Overingeniør Knut Innset sa at arbeidet var kostnadsregnet til 1,5 mill kroner.

(Arbeidet med ny bru er påbegynt)

(Arbeidsgjengen besto av: Åsmund Johansen, Odd Aufles, Ivar Bredsen, Magne Helskog og Magnus Kjønnås)

Sildefiske på 60-tallet

Bildene av Mk ”Nesnakroken” er tatt i Låvang i Leirfjord juni 1965. På det ene bildet håves silda om bord fra nota, mens silda selges(?) i bøtter på det neste bildet. ”Nesnakroken” var 62 fot og hadde registreringsnummer N 111 NA.. Eier i 1965 var Joh Walla med flere på Nesna.
Det tredje bildet viser snurpesteng i Leirfjord i 1963. Eksakt sted er ikke angitt.

Mosjøen skolekorps

Kjenner ikke eksakt årstall. Men Henrik Moe Jacobsen var dirigent fra 1952 til 1970, og bildet er åpenbart fra hans periode.

Husker du 011?

I dag kan vi både lytte til musikk og se film og TV på mobiltelefonene våre. Da virker det nesten utrolig at vi så sent som 1980 måtte bestille rikstelefon over 011. Men den gang var det hele 61 personer i daglig arbeid ved Televerket i Mosjøen. Samtidig pågikk det arbeid med en ny og større fjernsentral, og nytt lagerbygg ble planlagt på Øya. Rikstelefonen i Mosjøen betjente den gang hele Helgeland, fra Lurøy i nord til fylkesgrensen i sør.

Ingvild Almås var den første automatteknikeren ved Televerket i Mosjøen. Asbjørn Rundgren bak.

Avdelingsleder Fritz Myrvoll forklarer den gamle fjernsentralen, som hadde en kapasitet på 800 samtaler.

Avdelingssjef på 011, Kitty Skårn, fikk mer å gjøre da Rana-distriktet ble underlagt Mosjøen

De klargjorde den nye fjernsentralen. Avdelingsleder Fritz Myrvoll, maler Andreas Strand, snekker Martin Jensen, blikkenslager Odd-Erik Solvang og elektriker Dagfinn Olaussen.

Her ekspederes både rikstelefon over 011 og mobiltelefon. Nærmest Evelyn Rolfsen og Magnhild Solbakk.

Parabol

Stor stas da parabolantennene kom på markedet. Svein Søttar hos TV-Senteret forklarer.

GAMLE BILDER iMidten

Følges av 52 medlemmer.

Velkommen til Gamle bilder iMidten
Flott hvis du vil hjelpe oss med informasjon om alt fra navn på avbildede, steder, begivenheter etc. Legg også gjerne inn bilder selv, enten i ett av albumene vi har opprettet, eller opprett et eget album!
For informasjon om opphavsrett, se medlemsavtalen for Origo.no.
Alt som publiseres på GAMLE BILDER iMidten kan komme på trykk i Helgeland Arbeiderblad og på helgeland-arbeiderblad.no. Vi gjør oppmerksom på at opphavsrett til bilder lagt ut av avisen ligger under Helgeland Arbeiderblad.

Bildemapper opprettet så langt er:

Origo GAMLE BILDER iMidten er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder